Ζητούνται Ιατροί για Κατασκηνώσεις – Νοσηλευτική Εταιρία, Θεσσαλονίκη

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6994484425