6η ΥΠΕ: Ανακοίνωση Και Κατάλογος Θέσεων Επικουρικών Ιατρών 31/08/2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-31-08-2023

Πηγή: 6η ΥΠΕ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ