6η ΥΠΕ: Ανακοίνωση θέσεων και καταλόγου επικουρικών ιατρών 4/12/2020
med980-350

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-04-12-2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-04-12-2020

Πηγή: 6η ΥΠΕ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ