6η ΥΠΕ: Ανακοίνωση θέσεων και καταλόγου επικουρικών ιατρών 28/8/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-28.08.2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-28.08.2020

Πηγή: 6η ΥΠΕ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ