6η ΥΠΕ: Ανακοίνωση θέσεων και καταλόγου επικουρικών ιατρών 7/8/2020
Detail of a nurse uniform on a blue blurred background

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-7-8-2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-7-8-2020

Πηγή: 6η ΥΠΕ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ