Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για κενές και κενούμενες θέσεις ΚΥ – Π.Ι.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για κενές και κενούμενες θέσεις ΚΥ – Π.Ι. άγονων & νησιωτικών περιοχών που προέκυψαν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Δείτε την προκήρυξη

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η 5η Αυγούστου 2013 ώρα 14.00

 

Σχετικά με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΓΟΝΩΝ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 η οποία αναρτήθηκε 19 Ιουλίου 2013 σας γνωρίζουμε, ότι προστίθεται  ο χαρακτηρισμός ΑΓΟΝΟ στο Π.Ι. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (με κωδικό 1249), που ανήκει στο Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, όπου δεν είχε αναγραφεί εκ παραδρομής.