Προκήρυξη θέσης ιατρού στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων – Αθήνα

Συνημμένα η προκήρυξη και η αίτηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ιατρού πλήρους πρωινής απασχόλησης (με προτίμηση στις ειδικότητες Παθολόγου, Πνευμονολόγου ή Γενικού Ιατρού) στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων.  Η προκήρυξη και η αίτηση έχουν ήδη αναρτηθεί site του Ασύλου Ανιάτων (www.asylonaniaton.gr) και θα παραμείνουν έως τις 15/5/2015.

πληροφορία ή διευκρίνιση στα:

Tel. +30 210 8646172, εσωτ. (110)

Fax. +30 210 8647696

e-mail: secretary2@ asylonaniaton.gr

web site: www.asylonaniaton.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ προκήρυξη για θέση ιατρού στο Ίδρυμα Περιθάλψεων Χρονίως Πασχόντων