Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών – Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ ΠΓΝΠ (ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ) (1)

Θέσεις:

 •  
  • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
  • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής ή Χειρουργικής Παίδων ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας (για την Μ.Ε.Θ. Παίδων)
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής (για τη Μονάδα Πρόωρων και Εντατικής Θεραπείας Νεογνών)
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αιματολογίας

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 02/08/2017 και λήγει την 21/08/2017.