Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση αναγκών 5ου και 6ου Θερινού ΚΔΑΠ.

Δείτε τα έγγραφα: Δήμος Πατρέων Κοινωνικός Οργανισμός ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία (ισόγειο)
του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δ. Πατρέων» (Γούναρη 76, Πάτρα – τηλ: 2610-390.961) κατά τις
εργάσιμες ώρες και μέρες από τη Δευτέρα 4/6/2018 έως και την Τετάρτη 6/6/2018, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Ψαρρού.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων. Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές.