Κίνητρα για στελέχωση Περ. Ιατρείων – Πολυδ. Περ. Ιατρείων – Κ.Υ. & Νοσοκομείων νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με ειδικευμένους ιατρούς
O Ιατρικός Σύλλογος Σάμου στηρίζει την πρόταση της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου και καλεί όσα μέλη του ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη στελέχωση ΠΙ-ΠΠΙ-ΚΥ και Νοσοκομείων των νησιών της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.
Επισυνάπτονται ο πίνακας ειδικοτήτων και η σχετική απόφαση.
A/A ΜΟΝΑΔΑ ΠΦΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΔΥ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
1 ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1
2 ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
3 ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1
4 ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 1
5 ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
6 ΚΥ ΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ‘Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2
7 ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
8 ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
9 ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1
10 ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
11 ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
12 ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΧΑΛΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
13 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
14 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1
15 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
16 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ-ΠΠΙ ΛΕΙΨΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
17 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ- ΠΠΙ ΛΕΙΨΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1
18 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ-ΠΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
19 ΚΥ ΠΑΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
20 ΚΥ ΠΑΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1
21 ΚΥ ΠΑΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 1
22 ΚΥ ΤΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
23 ΚΥ ΤΗΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1
24 ΚΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1
25 ΚΥ ΤΗΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1
26 ΚΥΤΗΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
27 ΚΥ ΤΗΝΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 1
28 ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
29 ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 1
30 ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1
31 ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1
32 ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 1
33 ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1
34 ΚΥ ΜΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
35 ΚΥ ΜΗΛΟΥ- ΠΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
36 ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1
37 ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
38 ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ 39