Αναζήτηση Ιατρων Παθολόγων, από το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία (Κύπρος)

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης
της ποιότητας των υπηρεσιών του, αναζητά Ιατρούς Παθολόγους για άμεση εργοδότηση.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο στην Ιατρική
Ειδικότητα στην Παθολογία
•Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, αναγνώριση ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο
Κύπρου και Ετήσια άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό
Σύλλογο. Όσοι δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό
Σύλλογο, ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, θα πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν
• Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών σε παρόμοια θέση
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο
• Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Κύρια Καθήκοντα:
• Εισαγωγή και νοσηλεία ασθενών που άπτονται της Παθολογίας
• Αξιολόγηση, διάγνωση, και αντιμετώπιση παθολογικών περιστατικών
• Κάλυψη του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών με εξέταση παθολογικών περιστατικών
• Εκτελεί οτιδήποτε άλλο σχετικό με το επάγγελμα του/της ανατεθεί

Προσφέρονται:
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως της εμπειρίας και των γνώσεων
• 13ος μισθός
• Ταμείο Προνοίας
• Προοπτικές ανέλιξης
• Πρόγραμμα ένταξης νέων εργοδοτουμένων
• Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
• Φιλικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας Παθολόγος ή να καλέσουν στα
τηλέφωνα +357 25884758 ή +357 25884941 για περισσότερες πληροφορίες.