Π.Ο.Υ. θέσεις εργασίας ανά τον κόσμο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακοίνωσε εκ νέου την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας ανά τον κόσμο. Το σύνολο και η περιγραφή των θέσεων αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

WHO Θέσεις εργασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 27 July 2015
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy
AFRO Technical Officer, Geographic Information System (GIS) AF_WSR/15/TA207 P4 30-Ιουλ-15 13-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31624&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY- FIELD COORDINATOR AFRO/14/TA176 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30337&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – EPIDEMIOLOGIST AFRO/14/TA181 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30243&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – WATER SANITATION SPECIALIST AFRO/14/TA183 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30233&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – LOGISTICIAN AFRO/14/TA184 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30358&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – ANTHROPOLOGIST AFRO/14/TA187 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30365&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – RESPONSE MONITORING OFFICER (HEALTH) AFRO/14/TA189 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30321&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – OPERATIONS PLANNING SPECIALIST AFRO/14/TA191 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30315&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – COMMUNITY ENGAGEMENT/SOCIAL MOBILIZATION AFRO/14/TA195 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30398&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – STAFF COUNSELLOR AFRO/15/TA132 P level 31-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31354&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – TECHNICAL OFFICER – HEALTH SYSTEMS STRENGTHENING (HSS) AFRO/15/TA203 P4 28-Ιουλ-15 18-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31738&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – TECHNICAL OFFICER – REPRODUCTIVE/MATERNAL HEALTH AFRO/15/TA204 P4 28-Ιουλ-15 18-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31799&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS RECOVERY – PUBLIC HEALTH SPECIALIST (BPEHS) AFRO/15/TA205 P3 28-Ιουλ-15 18-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31730&vaclng=en
AFRO EBOLA OUTBREAK – SURGE CAPACITY – FOREIGN MEDICAL TEAM (FMT) COORDINATOR WHO/15/TA169 P level 31-Ιουλ-15 14-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31631&vaclng=en
EURO Technical Officer, (TB Advocacy & Country Implementation) EU/RGO/15/FT408 P4 3-Αυγ-15 24-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31843&vaclng=en
HQ Team Lead /15/TA206 P5 29-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31827&vaclng=en
HQ Legal Counsel HQ/DGD/15/FT379 D2 29-Ιουλ-15 25-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31708&vaclng=en
IARC Scientist IARC/15/FT401 P1 28-Ιουλ-15 25-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31750&vaclng=en
PAHO Director, General Services Operations PAHO/15/FT398 P5 28-Ιουλ-15 25-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31740&vaclng=en
PAHO Specialist, Training and Instructional Design PAHO/15/FT405 P3 31-Ιουλ-15 28-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31842&vaclng=en
PAHO Advisor, Malaria and other Communicable Diseases PAHO/15/FT407 P4 31-Ιουλ-15 29-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31803&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional: Strengthening essential medicines management within the context of Universal Health Coverage (EDM) SE/RO/JPP/2015/01 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31734&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional (JPP) (HST) SE/RO/JPP/2015/02 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31735&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional (JPP) (TFI) SE/RO/JPP/2015/03 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31736&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional (JPP) (HSM) SE/RO/JPP/2015/04 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31737&vaclng=en
SEARO Junior Public Health Professional (JPP) (CAH) SE/RO/JPP/2015/05 P2 30-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31746&vaclng=en

 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 20 July 2015
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy
EMRO Technical Officer position 359164 EM/15/FT391 P4 23-Ιουλ-15 13-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31785&vaclng=en
EMRO Medical Officer (Early Warning Surveillance) position # 368200 EM/RGO/15/FT392 P4 23-Ιουλ-15 14-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31780&vaclng=en
HQ Medical Officer HQ/15/TA202 P5 23-Ιουλ-15 20-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31782&vaclng=en
HQ Legal Counsel HQ/DGD/15/FT379 D2 21-Ιουλ-15 25-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31708&vaclng=en
HQ EBOLA OUTBREAK – HR SPECIALIST HQ/GCR/15/TA201 P3 23-Ιουλ-15 13-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31739&vaclng=en
HQ Project Lead HQ/GMG/15/TASR50 P3 24-Ιουλ-15 14-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31757&vaclng=en
PAHO Advisor, Family and Community Health PAHO/15/FT384 P4 22-Ιουλ-15 19-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31763&vaclng=en
PAHO Advisor, Health Surveillance, Communicable Disease Prevention and Control PAHO/15/FT388 P4 22-Ιουλ-15 20-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31773&vaclng=en
PAHO Advisor, Human Resources for Health PAHO/15/FT394 P4 23-Ιουλ-15 21-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31764&vaclng=en
PAHO Roster for Malaria: Short-Term Professionals, Consultants & Temporary Advisors PAHO/15/ROST9 P level 24-Ιουλ-15 31-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31733&vaclng=en
SEARO Administrative Officer, Building and Security SE/RO/P/2015/FT25 P3 24-Ιουλ-15 13-Αυγ-15 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=31216&vaclng=en