Θέσεις Ωτορινολαρυγγολόγων στην Γαλλία

Ενδεικτικά το μισθολόγιο Ωτορινολαρυγγολόγων ξεκινά από 10000 ευρώ καθαρά τον μήνα έως 60000 ή 80000 το μήνα με χειρουργεία στον ιδιωτικό τομέα ή με λιγοστά χειρουργεία σε μία ιδιωτική κλινική 6000 την εβδομάδα και με επιλογή εργασίας από 2 εβδομάδες το μήνα, στον δημόσιο τομέα είναι 5500 καθαρά τον μήνα αλλά χωρίς την δυνατότητα εργασίας για 2 εβδομάδες τον μήνα.

Η απαραίτητη γνώση γαλλικής γλώσσας είναι το επίπεδο Β2 και μπορούμε να προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα από το επίπεδο A2 μέχρι και το Β2. Επίσης θα πρέπει ο γιατρός να έχει ευρωπαϊκή ιθαγένεια όπως και σπουδές σε Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Η ATRIX  International είναι μια εταιρία προσλήψεων ιατρικού προσωπικού, η οποία προτείνει επαγγελματικές ευκαιρίες στη Γαλλία εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Η ATRIX International φροντίζει για την:

– Εξακρίβωση του είδους της επιθυμητής θέσης

– Αξιολόγηση του επιπέδου των Γαλλικών

– Ανάλυση των ευκαιριών καριέρας που μεταβιβάζει

– Οργάνωση συνεντεύξεων για να συναντήσει τους υποψήφιους

– Παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε ότι αφορά την επιλογή της καλύτερης πρότασης συμβολαίου (αμοιβή, πλεονεκτήματα της κάθε πρότασης, υποστήριξη για την ένταξη σας εκ μέρους του εργοδότη)

– Βοήθεια για την ένταξη (υποστήριξη για την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών διαδικασιών)

– Παρακολούθηση κατά την περίοδο της ένταξης, τουλάχιστον για 6 μήνες, περίοδος κατά την οποία βρίσκεστε σε επαφή με τον Σύμβουλο της εταιρείας.

Όλες οι υπηρεσίες  παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προς τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.