Στοιχεια επικοινωνιας του υπευθυνου:
James Keane Medical Manpower Manager Galway & Roscommon University Hospitals Group
Tel 00353 91 542139