Υπ. Υγείας: Τροποποίηση (3η) της με αριθ. πρωτ. Γ3γ/40426/05-07-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Κανόνες παραπομπής εξετάσεις 3η τροποποίηση 13-6-2018