Ενημέρωση των ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών για εγκυκλίους Υπουργείου Εργασίας σχετικά με το νέο ασφαλιστικό
Προς τους ιδιώτες ιατρούς
Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

Υπ Εργασίας- Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387_2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών

Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017

Υπ. Εργασίας Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017 – ΑΔΑ ΨΞΠΙ465Θ1Ω-ΡΘΛ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ