Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ (ενημέρωση 20/10/2020)

Το ΤΕΑ ΙΣΘ, όπως και όλα τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης*, συστάθηκε ως ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 2496 / 19.07.2017.

Συμμετοχή στο Ταμείο: 

Είναι το πρώτο και μοναδικό Ταμείο στο οποίο έχουν δικαίωμα να υπαχθούν, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, υγειονομικοί (ιατροί, κτηνίατροι, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί) από όλη την Ελλάδα.

Σκοπός: 

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών προς τους ασφαλισμένους, ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

Οι χορηγούμενες χρηματικές παροχές καταβάλλονται είτε με την μορφή σύνταξης (με την συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας) είτε εφάπαξ (με την παραμονή στο Ταμείο τουλάχιστον 1 χρόνο- το εφάπαξ καταβάλλεται με την έλευση της πενταετίας- και ανεξαρτήτως ηλικίας).

Ύψος Εισφορών :

Κάθε μέλος επιλέγει το ίδιο το χρηματικό ποσό της μηνιαίας εισφοράς που θα καταβάλλει (από 50 μέχρι 3.000 ευρώ), ενώ έχει και την δυνατότητα 1 φορά τον χρόνο, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλλει και έκτακτη εισφορά το ύψος της οποίας

ξεκινά από 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ.

Έλεγχος-Αξιοπιστία: 

Το Ταμείο υπόκεινται σε αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές Εποπτικές αρχές :

α) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(τήρηση του νόμου, προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και φερεγγυότητα των ΤΕΑ)

β) την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (οικονομική λειτουργία και βιωσιμότητα των Ταμείων σε σχέση με το πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων) ,

γ) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (τήρηση των προβλεπόμενων ορίων επενδύσεων, την τήρηση των κανονισμών επενδύσεων των ΤΕΑ και τον ορισμό θεματοφύλακα ή/και εταιρείας διαχείρισης εφόσον το TEA δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του)

και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές / εσωτερικούς ελεγκτές).

 Σημαντικά Οφέλη: 

Τα παρακάτω αφορούν τόσο ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις όσο και μισθωτούς ιατρούς:

  1. 100% έκπτωση των καταβληθέντων εισφορών (τακτικών και έκτακτων) από το φορολογητέο εισόδημα (ΠΟΛ.1227/14.12.2018 και Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1ε).
  2. 100% αφορολόγητο εφάπαξ (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1στ).
  3. Θεμελίωση δυνατότητας λήψης εφάπαξ μετά από ελάχιστη παραμονή ενός έτους.
  4. Εξαίρεση από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, (ΠΟΛ.1034/2017, Άρθρο 6, παρ.2)
  5. Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από Kαταστατικό.
  6. Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς διάρκειας στο οποίο μετέχουν οι ασφαλισμένοι.
  7. Μη κερδοσκοπικά, αυτόνομα κι  αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
  8. Ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό.κ.ά.

*Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμούνται πάνω από 156.000 ΤΕΑ, τα οποία αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους συμπληρωματικής ασφάλισης, αφού καλύπτουν πάνω από το 25% του ενεργού πληθυσμού και διαχειρίζονται περιουσία που αντιστοιχεί περίπου στο 30% του μέσου όρου του ευρωπαϊκού ΑEΠ (ΟΟΣΑ, 2017) . H Επαγγελματική Ασφάλιση στην Ελλάδα θεσπίστηκε με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/11.07.2002) και αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχουν σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για την κάλυψη ενδεικτικά των κινδύνων του γήρατος, θανάτου, κ.ά.

 Ως προς την ολοκλήρωση των διαδικαστικών …

 Υπογραφή αιτήσεων:
Επισυνάπτεται 1 αιτήση εγγραφής, η οποία αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να σταλεί  υπογεγραμμένη (σκαναρισμένη) στο [email protected]

Φυσικά  μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας teaisth.gr κάνοντας κλικ στην επιλογή Εγγραφή στο πάνω μέρος της σελίδας και μετά στο μπλέ κουτάκι κάτω δεξία που γράφει αίτηση εγγραφής. Μην ξεχάσετε αφού συμπληρώσετε την αίτηση να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε και να την στείλετε σε email.
 Καταβολή εισφορών μέσω τράπεζας:
Οι μηνιαίες εισφορές καταβάλλονται με Επαναλαμβανόμενη Μεταφορά Χρημάτων (μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής σε τράπεζα της αρεσκείας σας) ή με Πάγια Εντολή (θα πρέπει να πάτε ο ίδιος στην τράπεζα) .
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γράφετε στην αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο σας. Επιλέγετε την τράπεζα που σας εξυπηρετεί από την παρακάτω λίστα:
· Alpha Bank GR0201401630163002002007863
· Eurobank GR5702601010000530201085555
· Εθνική Τράπεζα GR0601107140000071400261070
· Τράπεζα Πειραιώς GR1601715580006558141920424
 Τέλος εγγραφής:

Καταβάλλετε, μία και μοναδική φορά, μέσω χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού, τέλος εγγραφής 50 ευρώ αν είστε μέλος του ΙΣΘ ή 100 ευρώ αν είστε μέλος άλλου υγειονομικού συλλόγου.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γράφετε στην αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο σας. 

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ
Ελένη Πηλαβάκη – Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Μελών
Επανωμής 26 & Ανδριανουπόλεως, 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 402024

F: https://www.facebook.com/teaisthasfalisi

Αίτηση Εγγραφής

Έντυπο ΤΕΑ ΙΣΘ

Οδηγίες Εγγραφής