ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Νέες προυποθέσεις Συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής

Έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικώς Ασφαλίσεων προς ΕΤΑΑ σε pdf