Δείτε την εγκύκλιο: Υπ Υγείας ΑΔΑ ΨΒΠ1465ΦΥΟ-ΘΓΝ – Τήρηση σειράς προτεραιότητας προγραμματισμένων ραντεβού