Υπ. Υγείας: Τήρηση σειράς προτεραιότητας προγραμματισμένων ραντεβού σε δημόσιους φορείς υγείας

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ Υγείας ΑΔΑ ΨΒΠ1465ΦΥΟ-ΘΓΝ – Τήρηση σειράς προτεραιότητας προγραμματισμένων ραντεβού