Υπ. Υγείας: “Παγκόσμια Ημέρα για την Υπέρταση 17 Μαΐου (World Hypertension Day) με θέμα: Γνωρίζετε εάν έχετε Υπέρταση; Μετρήστε την πίεσή σας” (Know Your Blood Pressure)

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το έγγραφο του Υπ. Υγείας:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ AΠ ΠΙΣ 1134