Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα 6/6/2018

Δείτε το έγγραφο του ΥΥΚΑ: Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα – ΑΔΑ Ψ6ΒΦ465ΦΥΟ-8ΩΦ –