Υπ Υγείας Εγκύκλιος 5-6-2019 για διαδικασία λήψης πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης (goodstanding) – συμπλήρωση

Δείτε την εγκύκλιο: ΩΡΓΟ465ΦΥΟ-ΟΩ5 Υπ Υγείας Εγκύκλιος 5-6-2019 για διαδικασία λήψης πιστοποιητικού good standing

H εγκύκλιος για το ίδιο θέμα της 4/4/2019