Υπουργείο Υγείας: Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο ασθενούς

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσβαση σε ιατρικό φάκελλο ασθενούς