ΠΙΣ: Επιστολή στον Υπ. Υγείας σχετικά με τα λειτουργούντα νομίμως μέχρι την 10/4/2001 ιδιωτικά ιατρεία

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Επιστολή ΠΙΣ σε Υπουργό Υγείας