ΠΙΣ – Δελτίο Τύπου: Αντιβιοτικά μόνο με συνταγή ιατρού και μόνο για βακτηριακές λοιμώξεις