Πρόγραμμα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων Φεβρουαρίου 2013 Επιτροπών Πατρών

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 26342/405/29-1-2013 έγγραφο της Περιφ. Δυτ. Ελλάδος, Δνσης Δημόσιας Υγείας ορίσθηκαν οι ημερομηνίες των εξετάσεων  ιατρικών ειδικοτήτων Φεβρουαρίου 2013 Επιτροπών Πατρών.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών έχει ορισθεί  η 8η-2-2013.

Εγγραφο Δ/νσης Υγείας σε pdf