ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 23-08-2013

Αρ. Πρωτ.: 6894

Πάτρα: 26/8/2013

Προς

τους Ιατρούς

Μέλη του Συλλόγου μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Μετά την έκδοση και της 2ης εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ τροποποιητική εγκύκλιο (ΑΠ27361/22-8-2013),  σχετικά με την αναγραφή της δραστικής ουσίας, σας προτρέπουμε να παραμείνουν ΟΛΟΙ οι κλινικοί γιατροί εναρμονισμένοι στις οδηγίες περί συνταγογράφησης εμπορικής ονομασίας, όπως έχουν εκδοθεί από τον ΠΙΣ  http://www.pis.gr/?MDL=pages&SiteID=390.

 Συστήνουμε να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία από ΟΛΟΥΣ:

 1)    Εν αναμονή της αποφάσεως του ΣτΕ, η συνταγογράφηση φαρμάκων να εξακολουθήσει να γίνεται όπως μέχρι σήμερα,  δηλαδή δραστική ουσία στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στο πεδίο του σχολίου το εμπορικό σκεύασμα που θεωρείται ως το καταλληλότερο θεραπευτικό μέσο. Στο δε βιβλιάριο του ασθενούς να αναγράφεται ότι και στην συνταγή.

2)    Κανένα συνταγογραφούμενο φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται από το φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή.

3)    Η αναδρομική συνταγογράφηση φαρμάκων στον ασφαλισμένο που χορηγήθηκαν καθ’ υπόδειξη του φαρμακοποιού, χωρίς να προηγηθεί λήψη ιστορικού ή κλινική εξέταση του ασθενούς, συνιστά αντιδεοντολογική και παράνομη διαδικασία και πρέπει ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.

4)    Η μετάθεση της επιλογής του θεραπευτικού σχήματος από το θεράποντα γιατρό στο φαρμακοποιό που εκτελεί τη συνταγή, αποτελεί αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και είναι ποινικά διώξιμη. Η νομοθεσία θα πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως.  Ως εκ τούτου η συμμετοχή των ιατρών στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας θεωρείται υποχρεωτική.

5)    Οποιαδήποτε αλλαγή στο προτεινόμενο από τον γιατρό εμπορικό σκεύασμα από οποιονδήποτε αναρμόδιο, απαλλάσσει το γιατρό από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη.

 Η θεραπεία του ασθενούς αποτελεί επιστημονική ευθύνη του θεράποντα γιατρού μετά από κατάλληλη κλινική εξέταση και αυτό είναι ένα νομικά κατοχυρωμένο αξίωμα που πρέπει να είναι σεβαστό και απαιτητό από την πολιτεία, χωρίς περιθώρια καταστρατήγησης ή αμφισβήτησης. Η υπεράσπιση αυτού του δικαιώματος εναπόκειται στην αξιοπρέπεια του κάθε γιατρού ατομικά. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε υπαναχώρηση. Το ιατρικό έργο και η ιατρική σφραγίδα δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαστοράκου Άννα                                         Σκρουμπής Γεώργιος

Δείτε το επίσημο έγγραφο