Επιστολή στα μέλη για ατομικές προσφυγές κατά των clawback και rebate

Προς

τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά την άποψη του νομικού συμβούλου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, τα έγγραφα που έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στους ιατρούς, συνοδευόμενα από πίνακες υπολογισμού ποσών επιστροφής βάσει rebate και claw-back,  αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις (διαπιστωτικές) και όχι απλά πληροφοριακά έγγραφα.

Επομένως πρέπει να προσφύγουν κατ’ αυτών οι αποδέκτες τους, ενδιαφερόμενοι ιατροί.

Η προθεσμία είναι 60ήμερη και, ενόψει του ότι το πρώτο έγγραφο φέρει (rebate) ημερομηνία 29-10-2013, η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί το αργότερο ως τις 28-12-2013, ενώ, προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση των επιστροφών, πρέπει να ασκηθεί και ατομική αίτηση αναστολής εκτελέσεως της απόφασης σε δεύτερο χρόνο.

Η διαδικασία αυτή είναι ατομική αλλά έχει ένα σοβαρό οικονομικό κόστος που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ και για τις δύο νομικές ενέργειες.

Εξετάστηκε η περίπτωση της ομαδικής κατάθεσης ατομικών προσφυγών υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου. Το πλεονέκτημα της περίπτωσης αυτής είναι ότι μειώνονται τα έξοδα (απαιτούνται περί τα € 200 για την αρχική προσφυγή, εφόσον φυσικά υπάρξουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι) και αποφεύγεται η απώλεια της προθεσμίας.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα των αιτήσεων ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα επανέλθουν οι ενδιαφερόμενοι με ατομικές αιτήσεις αναστολής της εφαρμογής της απόφασης.

Για την ενεργοποίηση της αρχικής προσφυγής θα πρέπει μέχρι τις 20/12/2013 να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

  • Όσοι ενδιαφερόμενοι θελήσουν να ακολουθήσουν την επιλογή της ομαδικής αίτησης ατομικών προσφυγών με το νομικό σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου θα πρέπει να υπογράψουν την εξουσιοδότηση που επισυνάπτεται και να την προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου. Στο δικηγόρο θα προσκομιστούν α. Η πρωτοκολλημένη από τον ΙΣΠ εξουσιοδότηση  β. εκτύπωση του σημειώματος του clawback και του rebate και γ. το χρηματικό αντίτιμο. (Νομ. Σύμβουλος ΙΣΠ: κ. Βασ. Αντωνόπουλος, Δ/νση: Μιαούλη 33, Πάτρα, Τηλ.: 2610314085, Fax: 2610314470, e-mail: [email protected]). Το σχέδιο της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους γιατρούς έχει διαβιβαστεί στο νομικό σύμβουλο.
  • Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη δικό τους νομικό σύμβουλο θα καταθέσουν τα ίδια δικαιολογητικά, αφού πρωτοκολλήσουν το αίτημά τους να τεθεί η προσφυγή τους υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και παραλάβουν την αντίστοιχη βεβαίωση.

Σε κάθε περίπτωση, ο νομικός αγώνας βαραίνει ατομικά τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Έχει διαβιβαστεί αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ ώστε να τεθεί η νομική διαδικασία προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά του rebate, claw back και του καθεστώτος των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών υπό την αιγίδα του ΠΙΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου             Γεώργιος Σκρουμπής

Μέλη μας ιδιώτες – για νομική διεκδίκηση των clawback και rebate

Εξουσιοδότηση για νομική διεκδίκηση των clawback και rebate

αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περί προσφυγής με άλλο νομικό σύμβουλο