ΕΟΠΥΥ:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Αρ. Πρωτ.: 4626

Πάτρα: 24/5/2013

Προς γραφείο Προέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  ΟΦΕΙΛΩΝ  

              ΤΩΝ  ΤΑΜΕΙΩΝ  ΠΟΥ  ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ  ΣΤΟΝ  ΕΟΠΥΥ

Κε Πρόεδρε,

Ο ΕΟΠΥΥ προχωράει στη σταδιακή εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ όσον αφορά σε μέρος των οφειλόμενων μηνών του 2010 και 2011, βάσει του Ν4132 και των διατάξεων των ΚΥΑ 188 και 427/2013.

Στην εκκαθάριση των λογαριασμών διαπιστώνονται πολλές αδικίες που πλήττουν το έννομο συμφέρον των ιατρών ατομικά ή ομαδικά, όσον αφορά τις κάτωθι περιπτώσεις, τις οποίες αναλύουμε περαιτέρω:

1.    Η εκκαθάριση των λογαριασμών των κλινικοεργαστηριακών ιατρών (πχ καρδιολόγων, πνευμονολόγων, οφθαλμίατρων, νευρολόγων, κλπ) έγινε με βάση την μηνιαία οφειλή των κλινικών ιατρών που είναι 4000 ευρώ για το όριο του κουρέματος του 15% και όχι με βάση των εργαστηριακών ιατρών που είναι 15000 ευρώ και αφορά το σύνολο της μηνιαίας δαπάνης αθροιστικά ( ιατρικές επισκέψεις + παρακλινικές εξετάσεις ). Με το συγκεκριμένο υπολογισμό, εφαρμόζεται άδικη και άνιση περικοπή στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς σε σχέση με τους κλινικούς ιατρούς.

2.    Το κούρεμα του 10-15% που επιβάλλεται στους εργαστηριακούς ιατρούς που αναλαμβάνουν το κόστος των αντιδραστηρίων είναι εξαιρετικά άδικο και εξανεμίζει όλο το ποσοστό κέρδους στις δεδουλευμένες αμοιβές τους που παρασχέθηκαν για χρονικό διάστημα πάνω από 1,5 έτους στους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση του κλάδου.

3.    Ιατροί που έχουν υποβάλλει λογαριασμούς για το δίμηνο Αύγουστο του 2011 + Σεπτέμβριο του 2011 κατά τις αρχές Οκτωβρίου του 2011, χάνουν το δικαίωμα να εντάξουν το μήνα Αύγουστο του 2011 στις οφειλές που υπολογίζονται κατά την παρούσα οριστικοποίηση.

4.    Επανερχόμαστε μετά από νομική συμβουλή στο θέμα της αυθαίρετης εξαίρεσης των τεσσάρων τελευταίων μηνών του 2011 από την παρούσα εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οργανισμού με το επιτακτικό ερώτημα βάσει ποιας συγκεκριμένης νομοθεσίας και βάσει ποιας διοικητικής πράξης περιορίστηκε η παρούσα οριστικοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30/09/2011.

5.    Βάσει ποιας νομοθεσίας ή διοικητικής πράξης εξαιρείται από την παρούσα οριστικοποίηση το σύνολο των μηνών όπου έχουν δοθεί προκαταβολή του 90%, με το καθεστώς του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου και με ποιο τρόπο προβλέπεται ότι θα εκκαθαριστούν;

6.    Τέλος, ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιατρών που εκκρεμούν πάνω από 2,5 χρόνια;  

Αναμένοντας την απάντηση στα ανώτερα ερωτήματα.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαστοράκου Άννα                                         Σκρουμπής Γεώργιος

Κοινοποίηση: Μέλη μας( Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,  Ιατρικοί Σύλλογοι.