Δελτίο τύπου – ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης από υψηλές θερμοκρασίες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.:  7283/28-7-2015

Εν όψει επερχόμενου καύσωνα, σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης από υψηλές θερμοκρασίες, ευελπιστώντας στη συνεργασία σας για την ευρεία διάδοση των οδηγιών προστασίας των πολιτών.

Η Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου           Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης από υψηλές θερμοκρασίες

ΥΥΚΑ – Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα 6Χ0Β465ΦΥΟ-073