Υποβολή υπομνήματος στον Αν. Υπ. Υγείας για τον ΕΟΠΥΥ σε σχέση με το ΤΣΑΥ

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015

Αρ. Πρ. 198               

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

Κο Ξανθό Ανδρέα

Αριστοτέλους 17 – Αθήνα

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Σε συνέχεια της συνομιλίας μας κατά την επίσκεψη των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και την ενημέρωσή σας σχετικά με την άρνηση συμμόρφωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την Ελληνική Νομοθεσία σε σχέση με το ασφαλιστικό Ταμείο Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ. (πρώην ΤΣΑΥ) σας κοινοποιούμε το αναλυτικό Υπόμνημα με όλη την σχετική αλληλογραφία του Ταμείου και την σχετική νομοθεσία, που διέπει τις υποχρεώσεις των δύο Ν.Π.Δ.Δ. ένθεν και ένθεν.

Σας ενημερώνουμε για τα ανωτέρω και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Υπογραφή Σταθόπουλου.jpg

Βασίλης Σταθόπουλος

Μέλος Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ. & Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.

Μέλος Δ.Σ. Ο.Σ.Α. & Δ.Σ. Ε.Ο.Ο.

Κοιν.:   1) Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2) Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3) Πρόεδρο Ε.Τ.Α.Α.

            4) Πρόεδρο & Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.

            5) Υπουργείο Εργασίας / Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

            6) Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας

            7) Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.

            8) Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

            9) Ε.Ο.Ο.

            10) Π.Ι.Σ.

            11) Π.Φ.Σ.

            12) Π.Κ.Σ.

Επισυν.:          Υπόμνημα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                        17 σχετικά έγγραφα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΕΟΠΥΥ με τη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σχετικά Υπομνήματος