Ενημέρωση για μη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο