ΕΟΠΥΥ-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής περίθαλψης από αυτοτελείς ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) ειδικότητας οφθαλμολογίας

Δείτε την πρόσκληση: