ΕΟΠΥΥ: έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων για εξωτερικούς καθετήρες με χρήση OTP

Δείτε την εγκύκλιο: