Έναρξη λειτουργίας JLABS και διαγωνισμός Washington DC Health Innovation QuickFire Challenge (προθεσμία αιτήσεων έως 11.6.2021)

Δείτε τα έγγραφα όπως μας κοινοποιήθηκαν από τον ΠΙΣ:

Λοιπό πληροφοριακό υλικό:

Washington, DC Health Innovation QFC_Amplification Toolkit

JLABS @ Washington One pager

Johnson & Johnson_JLABS_Washington_DMPED_2021