Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού: Συμπληρωματική Κατανομή Κονδυλίων στις Περιφέρειες της Χώρας που αφορούν αποζημίωση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (ΔΙΕ) για το Α΄ τρίμηνο του 2015

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων ΔΙΕ για α΄ τρίμηνο 2015