Ενημερωτικό φυλλάδιο αναφορικά με τη διαφθορά και το αδίκημα της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει κυρώσει τρεις βασικές διεθνείς συμβάσεις που θέτουν την αντιμετώπιση της διαφθοράς ως κύριο αντικείμενό τους. Πρόκειται για τη σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας  αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές (Ν 2656/1998,Ν 4254/2014 και Ν 4258/2014), τη σύμβαση ποινικού δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά (Ν 3560/2007) και τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς – UNCAC (Ν 3666/2008). Η σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. κατέστη εσωτερικό δίκαιο με τους νόμους 2802/2000 και 2803/2000.

Φυλλάδιο