ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ “Από το Α έως το Ω” – 8ος κύκλος – Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.), σε συνεργασία με τοΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τουςφορείς των Ακαδημιών Γονέων, διοργανώνουν το πρόγραμμα για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 :

«Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς»

Δομές “Φιλικές” για Εφήβους/Νέους
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Τηλ : 216 0033 788