Skip to content

Ετικέτα: Ιδιώτες


ΦΕΚ 4586/16-10-2020 τΒ Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ έ

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 61931/14-10-2020 Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες...