Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του ΙΣΠ με θέμα  «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR):  Προσαρμογή της ιατρικής κοινότητας στα νέα δεδομένα»

Το νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων ‘General Data Protection Regulation’, το οποίο θα εφαρμοστεί  από τις 25 Μαΐου του 2018, επιφέρει μία νομοθετική υποχρέωση προσαρμογής σε νέα πρότυπα με στόχο την αυστηροποίηση των διαδικασιών που τηρούνται για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών εντός και εκτός ΕΕ.  Η προσαρμογή αυτή αφορά όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας και δεσμεύει ατομικά και τους ιατρούς που απασχολούνται σε αυτές τις δομές, βάσει του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.

Κατά την εισήγησή της, η Πρόεδρος του ΙΣΠ τόνισε ότι «ο σκοπός της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή και επεξήγηση του βασικού πλαισίου που εισάγει ο κανονισμός καθώς η ιατρική κοινότητα καλείται να προσαρμοστεί άμεσα σε ένα αυστηρότατο πλαίσιο διαφύλαξης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Το ενισχυμένο επίπεδο ασφαλείας στη διακίνηση προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για ενδυνάμωση της αυτό-οργάνωσης των δομών υγείας και βελτιστοποίηση του πλαισίου ιατρικής εργασίας και των κανόνων προστασίας. Από την άλλη, η άναρχη, αθρόα εισβολή και ο βομβαρδισμός προσφορών, προϊόντων και σεμιναρίων έχουν δημιουργήσει μίας πρώτης τάξης σύγχυση στην ιατρική κοινότητα, με κίνδυνο να δημιουργηθούν αρνητικά αντανακλαστικά και εύλογες επιφυλάξεις σε μεγάλο μερίδιο του ιατρικού κόσμου. Θεσμικό μας χρέος είναι να παρέχουμε γνώση και ενημέρωση ώστε ο κάθε ιατρός να λάβει την ατομική του απόφαση με ξεκάθαρους όρους, μακριά από επιτήδειους και από μία αρχόμενη βιομηχανία η οποία ασκεί ασφυκτική πίεση ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, οι διαδικασίες εναρμόνισης βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο καθώς δεν έχουν προκηρυχθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί για τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) στις δημόσιες δομές υγείας και το δημόσιο ψηφιακό οικοσύστημα δεν διαθέτει ακόμη πιστοποίηση διαλειτουργικότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Επειδή προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση έλλειψης εναρμόνισης στις επιταγές του νέου κανονισμού, όλες οι δομές υγείας οφείλουν να προσαρμοστούν άμεσα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ορθολογικότερη οικονομική επιβάρυνση.»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος του ΙΣΠ Γεώργιος Σκρουμπής, το μέλος του ΔΣ Νίκος Καρούζος, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΠ, κ Γιάννης Καραϊνδρος, οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων Άρτας κ. Βαγγέλης Χαρμπής, Αγρινίου κ Παντελής Παπαθανάσης, Πύργου-Ολυμπίας κ Νίκος Κατσαρός, ο Γραμματέας του ΙΣ Πύργου-Ολυμπίας κ. Γιαννικούλης Χρήστος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αχαΐας κ. Αθανάσιος Ζούπας και μέλος του Δ.Σ. αυτού, ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας κ Γεώργιος Μουτούσης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κος Γεωργακόπουλος Τάκης, ο Πρόεδρος της Γηριατρικής  κ Κώστας Χρυσανθόπουλος καθώς και πλήθος από ιατρούς της πόλης και πολίτες που παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις ομιλίες, υποβάλλοντας εύστοχες ερωτήσεις στο τέλος της εκδήλωσης.

Παρατίθενται οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης:

  • Άννα Μαστοράκου: «Υποχρεώσεις ιατρικής κοινότητας βάσει του κανονισμού GDPR» (πατήστε εδώ)
  • Παναγιώτης Οικονόμου: «Στρατηγική, τεχνολογία και σχεδιασμός» (πατήστε εδώ)
  • Ιωάννης Γουμενόπουλος: «Ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων» (πατήστε εδώ)

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος         Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας