Skip to content

Κατηγορία: Υπουργείο Υγείας


Υπ. Υγείας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη

Επισυνάπτονται: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.. Ανάκληση και Επαναπροκήρυξη της με αριθμ. Πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.24395/29-3-2019 πρόσκλησης...