ΤΣΑΥ για καταβολή εισφορών και διαδικασία ρύθμισης δόσεων – υπαγωγή σε κατώτερη ασφ. κατηγορία

Αγαπητοί συνάδεφοι

δείτε στους παρακάτω συνδέσμους ενημέρωση από το ΤΣΑΥ για καταβολή εισφορών και διαδικασία ρύθμισης δόσεων:

1. Ενημέρωση σχετικά με τους Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ