ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2012 λόγω μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 τουΝ.4019/2011

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΤΣΑΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Β’ ΕΞΑΜ 2011 Α’ ΕΞΑΜ 2012