ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας
20/11/2015
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών αποφάσισε στην υπ΄αριθ. 20η συνεδρίαση 10/11/2015-αποφ.αρ.237 :
Οι ασφαλισμένοι να έχουν το δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας, εφόσον καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές τους και η καθυστέρηση εκκαθάρισης της αιτήσεως τους για ρύθμιση οφείλεται στην αδυναμία της υπηρεσίας.
Η ασφαλιστική ικανότητα παρέχεται ανά εξάμηνο με την προϋπόθεση ο ασφαλισμένος να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας του.
Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.

Τοποθεσία: http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=125290&nt=108&lang=1