ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Ανακοίνωση παράτασης καταβολής εισφορών α΄εξαμήνου 2015 έως 26/8/2015

Ανακοίνωση παράτασης καταβολής εισφορών α΄εξαμήνου 2015

Μετά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ την 30η Ιουλίου 2015 αποφασίστηκε η εκ νέου  παράταση της διορίας καταβολής της δόσης του α΄ εξαμήνου 2015 για τις συνδρομές των εν ενεργεία ασφαλισμένων του Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ για ένα μήνα επιπλέον μήνα ήτοι μέχρι 26/08/2015.

Πηγή: ΤΣΑΥ