ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών: Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Β εξαμήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΤΣΑΥ Ενηµέρωση σχετικά µε την καταβολή των εισφορών Β εξαµήνου 2016