ΕΤΑΑ – Τομέας Υγειονομικών: Απογραφή Συνταξιούχων λόγω Θανάτου

Απογραφή Συνταξιούχων λόγω Θανάτου
Σύμφωνα με  την  εγκύκλιο  με αριθ. Φ 80000/οικ. 29810/1981/14.12.2012  της  Γ.Γ.Κ.Α.,   οι Τομείς Υγειονομικών –Ε.Τ.Α.Α. θα προχωρήσουν σε απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου έως 28/2/2013, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Ταμείου ( Κεντρική και Περιφερειακές ), σύμφωνα με το σχετικό ειδοποιητήριο που ακολουθεί.

Ο Διευθυντής Συντάξεων – Προνοίας
Ε. Σολδάτος

Ειδοποιητήριο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ σε pdf