Τα μέλη του ΠΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Κουρελέας Σωτήριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γκορίλας Θωμάς  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιαννάκενας Κωνσταντίνος  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Καρατζάς Γεώργιος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κατσάνος Κωνσταντίνος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Λιβιεράτος Έκτορας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σεργίου Αθανάσιος  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Φωκαεύς Ελευθέριος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Βασιλόπουλος Ανδρέας  ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ
Γούδας Λεωνίδας-Κωνσταντίνος ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ
Ζήσης Θεόδωρος  ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ
Κούγελου Σταματία ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ
Κυριακοπούλου Θεοδώρα (Δώρα)  ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ
Παπανίκος Ιωάννης ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ