Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας (ΙΣΠ), ιδρύθηκε το έτος 1921 και τα γραφεία του συλλόγου βρίσκονται σήμερα, στο κέντρο της πόλης της Πάτρας επί της οδού Βότση 42 στο 2ο όροφο. Τα γραφεία είναι ιδιόκτητα χάρη στην ευεργεσία του αειμνήστου παιδιάτρου Γεωργίου Παπανικολαου και την δωρεά των αειμνήστων Αριστοτέλη Κωνσταντέλου, Αλέκου Μαρασλή, Ιωάννη Φλογερά και Γρηγορίου Σολωμού. Τα εγκαίνια έγιναν επί προεδρίας Γερασίμου Συκιώτη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών βάσει του άρθρου 2 του B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) είναι ΝΠΔΔ.

Σκοπός των I.Σ. είναι η μέριμνα για τη διατήρηση της επιστημονικής και ηθικής ικανότητας του ιατρικού σώματος να εξυπηρετήσει με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγιεινή και τους αρρώστους, καθώς και η εναρμόνιση των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος του λαού και του Kράτους. 2) O σκοπός αυτός επιδιώκεται ιδίως: 1) Mε τη μέριμνα για την αρτιότερη επιστημονική μόρφωση των γιατρών 2) Mε την περιφρούρηση της αξιοπρέπειας των μελών και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε όσους τυχόν παρεκτρέπονται 3) Mε τη δημιουργία κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των γιατρών με σκοπό την εξυπηρέτηση των αρρώστων και της δημόσιας υγείας. 4) Mε την εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των γιατρών. 5) Mε τη μελέτη των υγειονομικών συνθηκών της χώρας, τη παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται για την βελτίωσή τους και την υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την περαιτέρω τη βελτίωση των μέτρων αυτών και γενικά της υγειονομικής νομοθεσίας. 6) Mε τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων με Oργανισμούς ή Σωματεία κ.λ.π. έναντι των οποίων υπάρχει δέσμευση ενός ή περισσοτέρων γιατρών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Oι αποφάσεις των Iατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικές για τα μέλη τους, και κάθε παράβαση τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας, είχε την 1η Ιανουαρίου του 2013, 2000 εγγεγραμμένα μέλη. Από αυτά τα περισσότερα είναι μόνιμα εγκατεστημένα στην Πάτρα .

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος

1924- 3/1927

Βέρροιος Ιωάννης

4/1927-2/1929

Χαρώνης Χαράλαμπος

4/1930-2/1936

Διαγουρτάς Ανδρέας

1936-1938

Βασιλείου Σπυρίδων

4/1938-15/12/1940

Παπαπάνος Νικόλαος Αντ/δρος Προεδρεύων

16/12/1940-11/6/1942

Κωνσταντίνου Θρασύβουλος

12/6/1942-11/11/1943

Παπαπάνος Νικόλαος

12/11/1943-3/10/1945

Βασιλείου Σπυρίδων

4/10/1945-21/6/1947

Παπαδημητρίου Ευάγγελος Αντ/δρος Προεδρεύων

10/9/1947-26/5/1948

Παπαδημητρίου Ευάγγελος

27/5/1948-εκλογές 1948

Τσακίρης Γεώργιος

1948-1950

Σαμούρης Ανδρέας

18/4/1951-26/4/1954

Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος

12/5/1954-22/2/1958

Αντωνιάδης Αριστείδης Πρόεδρος Δ.Ε.

27/2/1958-9/5/1958

Τσακίρης Γεώργιος

10/5/1958-26/3/1960

Πούντζας Δημήτριος

27/3/1960-8/6/1962

Παπαδόπουλος Διονύσιος

9/6/1962-1965

Συκιώτης Γεράσιμος

1966-1974

Δ.Ε. επικεφαλής Μαρασλής

1974

Φλογεράς Ιωάννης

1975-1978

Φλογεράς Ιωάννης

20/5/1978 – 4/4/1981

Σολωμός Γρηγόριος

5/4/1981 – 27/10/1981

Ραμπαβίλας Παναγιώτης

28/10/1981  –  29/4/1984

Ντόντης Αριστείδης

30/4/1984 – 4/6/1987

Κοσιώνης Παναγιώτης

16/6/1987 – 5ος /1989

Καφέζας Ιωάννης

20/6/1989 – 12/11/1992

Μαυρομμάτης Θρασύβουλος

13/11/1992 – 13/7/1993

Μανταγός Στέφανος

14/7/1993 – 12/7/1996

Παπαναστασίου Δημήτριος

13/7/1996 – 2/8/1999

Βέρρας Μιλτιάδης

25/8/1999 – 18/9/2003

Γατοπούλου Αικατερίνη

1/10/2003 – 3/6/2004

Σιαμπλής Δημήτριος

4/6/2004 – 6/9/2011

Σωτηρούδης Απόστολος

7/9/2011 – 8/1/2013

Μαστοράκου Άννα

9/1/2013 –