Επιτροπή για θέματα ΕΦΚΑ

Μαστοράκου Άννα

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

Καρούζος Νικόλαος

Σβόλης Κωνσταντίνος


Επιτροπή Νοσοκομείων

Γατοπούλου Αικατερίνη (Πρόεδρος Επιτροπής)

Καρβελάς Φώτιος

Τσόχατζης Στυλιανός

Ντούβας Ιωάννης

Παπαχριστόπουλος Γεώργιος

Δάβουλος Χρήστος


Επιτροπή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής

Χριστοπούλου Αθηνά

Πλώτας Παναγιώτης

Παπαγεωργίου Αγγελική

Αλεξοπούλου Δήμητρα


Επιτροπή Νέων Ιατρών

Παπαδημάτος Παναγιώτης

Βάσσης Κωνσταντίνος

Ταρκαζίκη Μαρία

Γραμματικόπουλος Γεράσιμος

Πλώτας Παναγιώτης

Αβραμοπούλου Ευδοξία

Κακούρης Γεώργιος


Επιτροπή Συντανογράφησης

Καρατζάς Νικόλαος

Σβόλης Κωνσταντίνος

Σωτηρούδης Απόστολος

Μπέσκος Γεώργιος


Επιτροπή Ελέγχου Αδειοδότησης Ιδιωτικών Ιατρείων και Πολυϊατρείων-Διαγνωστικών Κέντρων Ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ

Μαστοράκου Άννα

Πατριαρχέας Γεώργιος

Σβόλης Κωνσταντίνος

Τζαβάρας Πλούταρχος

Παπαδημάτος Παναγιώτης

Παπαβασιλοπούλου Μαρία