Επιτροπή για θέματα ΕΦΚΑ

Μαστοράκου Άννα

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

Παπαδέας Ευάγγελος

Μάνος Ιωάννης


Επιτροπή Νοσοκομείων

Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος

Γούτου Παναγιώτα

Ηλιοπούλου Μαρία

Τσόχατζης Στυλιανός

Δάβουλος Χρήστος

Σκουρλάς Κωνσταντίνος

Τρίγκα Μαρία


Επιτροπή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής

Χριστοπούλου Αθηνά

Πλώτας Παναγιώτης

Δανίκας Δημήτριος

Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος

Κουλουμπή Κωνσταντίνα

Αβραμοπούλου Ευδοξία

Λεβεντέλη Σοφία


Επιτροπή Νέων Ιατρών

Παπαδημάτος Παναγιώτης

Ταρκαζίκη Μαρία

Ξαπλαντέρη Παναγιώτα

Γιαμαρέλου Αδαμαντία

Βάσσης Κωνσταντίνος

Δημητράτου Στάμω


Επιτροπή Συντανογράφησης

Σβόλης Κωνσταντίνος

Μπέσκος Γεώργιος

Τσιτσάρας Χαράλαμπος

Κωστακιώτης Δημήτριος

Λαμπίρης Νικόλαος


Επιτροπή Ελέγχου Αδειοδότησης Ιδιωτικών Ιατρείων και Πολυϊατρείων-Διαγνωστικών Κέντρων Ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ

Μαστοράκου Άννα

Πατριαρχέας Γεώργιος

Σβόλης Κωνσταντίνος

Τζαβάρας Πλούταρχος

Παπαδημάτος Παναγιώτης

Παπαβασιλοπούλου Μαρία

Επιτροπή Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας 

Βάσσης Κωνσταντίνος

Δανίκας Δημήτριος

Καριώρη Ελευθερία

Μπελέζος Θεόδωρος

Λάττα Ελένη

Γιακουμής Αναστάσιος

Σωτηρούδης Απόστολος

Επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων

Δαράβαλης Γεώργιος

Πετροπούλου Χαριτίνη

Μπαρλίγκα Θεοδώρα

Επιτροπή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Τριάντος Χρήστος

Χριστοπούλου Αθηνά

Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος

Επιτροπή ετήσιων εκδηλώσεων προς τιμή Αγίου Λουκά

Κούλης Στέφανος

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης

Μουσαφείρης Κωνσταντίνος

Πλώτας Παναγιώτης

Επιτροπή Ψυχικής Υγείας

Μαστοράκου Άννα

Γουρζής Φίλιππος

Κούλης Στέφανος

Αλεξόπουλος Παναγιώτης

Ρήγας Γεώργιος

Γούλα Παναγιώτα

Δεληγιάννη Ευθυμία